Nordseter legekontor

Ditt legekontor på Nordstrand

omoss

Det er oss du møter på Nordseter legekontor:
ABDUL NURU
Fastlege

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring ved indremedisinsk avdeling, blant annet ved hjerte-, lunge-, geriatrisk og akuttmedisinsk avdeling. Han har også erfaring fra flere fastlegekontor og Oslo kommunale legevakt.

KOUROSH PIROOZMAND
Fastlege

Over 20 års erfaring som lege. Han er spesialist i gynekologi og gastrokirurgi. Han er i utdanningsløp for spesialitet i allmennmedisin. Han har jobbet i Oslo-området de siste 10 årene.

TRON H. TORKILDSEN
Fastlegevikar

Over 35 års erfaring som lege og er spesialist i allmennmedisin og sosialmedisin. Har tidligere vært bydelsoverlege og helsesjef.

SARA NURU
Fastlegevikar

Utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra Barne- og ungdoms- psykiatri, flere fastlegekontorer og Oslo kommunale legevakt.

ERMIRA QERKINAJ
Helsesekretær

Hun har mer enn 15 år erfaring som helsesekretær.

AISHA ZAFAR
Helsesekretær

Mangeårig erfaring som helsesekretær.