Nordseter legekontor

Ditt legekontor på Nordstrand

omoss

Det er oss du møter på Nordseter legekontor
ABDUL NURU
Fastlege

Ny fastlege ved Nordseter legekontor. Har tidligere jobbet ved AHUS sykehus på indremedisinsk avdeling, har også hatt flere vikariater i fastlegepraksis og jobbet ved Oslo Legevakt. Han har vikar 100% til ca midten av mai 2024.

KOUROSH PIROOZMAND
Fastlege

Over 20 års erfaring som lege. Han er spesialist i gynekologi og gastrokirurgi. Han er i utdanningsløp for spesialitet i allmennmedisin. Han har jobbet i Oslo-området de siste 10 årene.

TRON H. TORKILDSEN
Fastlegevikar

Over 35 års erfaring som lege og er spesialist i allmennmedisin og sosialmedisin. Har tidligere vært bydelsoverlege og helsesjef.

ERMIRA QERKINAJ
Helsesekretær

Ledende helsesekretær. Hun har mer enn 15 år erfaring som helsesekretær.

RAZIA BIBI
Helsesekretær

I permisjon

TOVE HANSEN
Helsesekretær

Vikar