Nordseter legekontor

Ditt legekontor på Nordstrand

informasjon

Praktisk informasjon

Helsenorge

Vi benytter helsenorge.no til digital kommunikasjon med pasientene. Dette er effektivt for oss og for deg som pasient.

Her kan du fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Pasientreise

Pasientreiser kan du lese mer om på Helsenorge

Bytte fastlege

Ønsker du å bytte fastlege, gjør det her på Helsenorge.

Det kan ta litt tid før du får byttet. Når du har fått melding om at byttet er utført, står du på listen til den nye fastlegen.

Din journal fra forrige fastlege blir ikke overført til den nye fastlegen og den nye fastlegen kan ikke be om å få den oversendt. For at vi skal kunne gi deg en så god og trygg helsetjeneste mulig, må du som pasient gi beskjed til det forrige legekontoret, at de må oversende din legejournal til ny fastlege.

Dine blodprøver

Når du har tatt en blodprøve hos oss, kan du se resultatene hos analyselaboratoriet.

Du kan logge deg inn på Fürst for å se dine egne blodprøver. Du vil også kunne se blodprøver som er tatt noen år tilbake.

Se prøvesvar på Fürst

Merk at det finnes noen få prøver som analyseres andre steder. Disse vil fastlegen håndtere.

Fastlegen vil ta kontakt med deg dersom blodprøven viser resultater som krever videre oppfølging

Vaksiner

Influensa Folkehelseinstituttet (FHI) har en oppdatert side om årets influensvaksine.

Les mer om årets influensavaksine her

Dine vaksiner På Helsenorge får du en oversikt over vaksiner du har fått.

Gå til «dine vaksiner« på helsenorge…

Reisevaksine Folkehelseinstituttet (FHI) har nyttig informasjonom hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg

Les mer om reisevaksine på FHI sine sider…

Last ned pasientsky appen fra Appstore eller Google play.

Reduserer avstanden mellom deg og din behandler med
PatientSky-Appen
Med PatientSky kan du henvende deg til behandleren når du har tid! Løsningen inkluderer tjenester som e-konsultasjon, fornyelse av resept og andre digitale meldinger.
Man kan:
Finne og bestille timer
Sende og svare meldinger
Se klinikkens nøkkeldetaljer

Ofte stilte spørsmål

Hvordan betaler jeg for konsultasjonen ?

Betaling for våre tjenester skjer enten på kontoret ved bruk av kort eller ved faktura.

Velger du mobilfaktura vil du få en tekstmelding fra ConvenePay med betalingsinstruksjoner. Da kan du betale din faktura gebyrfritt. SMS med personlig betalingslenke og kode (fire siffer) blir sendt ut påfølgende dag mellom kl. 08.00–10.00. Har du valgt mobilbetaling som betalingsmetode i betalingsterminalen vil du motta SMS samme dag. Tidsfristen på 24 timer gjelder fra du har mottatt SMS med betalingslenke. Betalingslenken er gyldig i 24 timer, og gir betalingsmuligheter som Visa, Mastercard, Vipps.


Hvordan kommer jeg i kontakt med kontoret eller fastlegen?

For å komme i kontakt med oss oppfordrer vi til å bruke helsenorge.no. Ved henvendelser til ekspedisjonen, bruk funksjonen «Kontakt legekontoret»/ » Start helsehjelp». Meldinger til ekspedisjonen besvares i løpet av dagen. Her kan du bestille time og be om ny resept på faste medisiner. Resepter vurderes og signeres av legen innen 3 virkedager.

Ved behov for hjelp på dagen, må du kontakte ekspedisjonen på telefon.


Kan man bli sykemeldt ved e-konsultasjon eller tlf.konsultasjon?

Sykmelding etter e-konsultasjon/tlf. konsutasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19 – pandemien. Stortinget har nå vedtatt en endring i folketrygdloven.

Hovedregelen vil fortsatt være at en legeerklæring først kan utstedes etter en fysisk undersøkelse av pasienten. Det nye unntaket er at legen også kan utstede legeerklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse hvis alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  1. Pasienten er kjent for legen,
  2. Pasientens diagnose er kjent for legen,
  3. Legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og
  4. Legen anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

e-Konsutasjon

Normalt vil henvendelsen via e-konsultasjon besvares i løpet av 3 arbeidsdager, senest innen 5 dager. Har du problemstillinger som du mener haster å få avklart, må du kontakte legekontoret om pr. telefon.
NB! e-Konsultasjon og telefonkonsultasjon faktureres som vanlig legekonsultasjon. Dersom henvendelsen pga. stor pågang besvares etter kl. 16.00 vil det påløpe kveldstakst.